Orientering om kameraovervåkning i havna

Hver time gjennom døgnet blir bilder automatisk overført til holtefjellvel.no/kamera slik at du, 24 ganger i døgnet kan sjekke status for din båt.

Er båten borte, så kan den være stjålet, sunket, drevet avgårde, eller på «lovlig tur». Prinsippet blir at du selv må følge med båtens status og ta aksjon dersom noe er unormalt å melde fra til forsikringselskap og politi.

Bildene på hjemmesiden er merket med dato og klokkeslett, venstre hjørne øverst. Kontinuerlig opptak gjennom hele døgnet blir lagret og automatisk slettet etter 7 døgn (Datatilsynets regler), men politiet kan hente ut eldre opptak hvis påkrevet. Havnesjefen og/eller Nokas vil være behjelpelig med å hente ut opptak dersom det blir nødvendig (bestemmes av forsikring/politi).

NB! Påminnelse om fortøyning
At båtens fortøyning er forskriftsmessig og robust blir heretter svært viktig fordi kameraovervåkning ikke vil se at en fortøyning er i ferd med å ryke eller feilaktig fortøyd. Dermed kan skade på båten fort skje, men med solid og korrekt fortøyning bør du være trygg og husk at ingen fysisk vakt nå sjekker opp nettopp din båt og førtøyning. Merk at det skal være strekkavlaster på alle fortøyninger.

Kamera i havna

Det er installert 3 kameraer på taket av vaktbua. Hvis du har registrert en bruker på hjemmesiden kan du se bilder av havna og at båten din er på plass. Bildene oppdateres hver hele time på siden holtefjellvel.no/kamera.

Hvis du ikke har en bruker kan du registrere deg her.