Utsettelse av asfaltering / sluttarbeid i havna

Vi har nettopp fått beskjed fra entreprenør om at de må avlyse asfaltering i dag og i morgen (tirsd 19. og onsd 20.mai). Dette fordi den hjulgående gravemaskinen har havarert, reservedeler er på vei fra Sverige. Den står dessverre midt på P6. Resten av asfalteringen gjøres straks graver er reparert, tidlig neste uke.

Den samme maskinen skulle feie og fullføre gjenstående steinarbeid i havna, så da blir dette også utsatt til neste uke.  Dvs. at det kan/vil bli støv og sand på båter i fm feiing en gang i neste uke .

Senk farten på veien

Vi har fått klage fra grunneierne på gårdsveien at vi kjører for fort.

Vis hensyn og hold fartsgrensen!
Hilsen Styret

Våroppdatering

Kjære Holtefjellvenner,                                                                                 

Lysere tider og lengre dager betyr at ny Holtefjellsesong nærmer seg.

Her følger noen overskrifter over saker styret har arbeidet med gjennom vinteren.

Bølgebryterprosjektet:

Siste fase er planlagt å starte opp mandag 23.mars, og målsatt ferdig senest 15.mai.  Her må værforbehold tas. Vi ber alle være forberedt på mye tungtransport i denne perioden.  Nødvendige veiutbedringer vil finne sted i etterkant.

Krav om innbetaling av restbeløpet for bølgebryterprosjektet og havneovervåkningen, vil bli sendt ut primo april.

Havna:

Det er inngått avtale med Nordocs ang. oppsett av utriggere og ferdigstillelse av havna. Målet er å åpne havna raskest mulig etter sluttføring av bølgebryteren.

Det er inngått kontrakt med Nokas AS på montering av kameraovervåking, som vil være ferdig montert til sesongstart. Personlig båtvakt er dermed avviklet.

Det vil komme enkelte endringer/flyttinger av båtplasser i havna, dette for å gjøre tilpasninger for utvidelse av noen plasser fra 2,5 til 3 meter bredde. Nærmere informasjon til de enkelte om dette vil komme i god tid før sesongstart.                   

El-lading:

Styret har avsluttet arbeidet med et felles anlegg. Det var kun 8 som meldte interesse etter den siste forespørselen. Vi anbefaler de som fortsatt ønsker lading, men som ikke har planer om eget anlegg, f.eks på grunn av lang kabelavstand til fra egen måler til biloppstillings-plass, å søke sammen med hyttenaboer om en mer lokal løsning. Vellets el-samarbeidspartner Elektro A. Sjølyst kan gi råd i den anledning.  

Viken Fiber:

Vi mangler tilbakemelding fra 30 hytteeier om interesse for fiber til Holtefjell. Foreløpig svar sier 20 ja og 36 nei. Vi setter pris på om dere, som ikke har svart, sender inn tilbakemelding slik at vi får en total oversikt.   

Vann til påske:

Om været holder seg som nå, blir det vann til påske – dvs fredag 3. april.

De hyttene som har avtale med rørlegger, må ta kontakt med han for å få vannet satt på til påske. 

Veier og fellesområder:

Vinterbommen åpnes 20. eller 27. mars, avhengig av når arbeidet i havna starter. Arbeidet med å oppgradere Holtefjellveien starter etter at arbeidet i havna er avsluttet.

Vi gjør oppmerksom på at det i perioder blir mange store lastebiler på veien. Alle, som har håndverkere på hyttene sine, må gjøre de oppmerksom på dette.

Vi vil som tidligere flise opp kvist, som ligger inntil vei.  I år blir frist for å legge kvist langs veiene den 25. mai. 

Mange ser tydeligvis frem til påskedager på Holtefjell. Vi håper at det vil gi mange en god forsmak på hva vi har i vente: mange gode, varme og opplevelsesrike sommerdager.

Vi gleder oss alle,

Hilsen 

Styret i Holtefjell Vel

Bommen oppe på dagtid

I morgen, torsdag 3.oktober, starter tungtransporten for fullt på Holtefjellveien. Bommen vil derfor være oppe på dagtid, fra 06:30 til 16:30.

Viktig informasjon fra Styret i Holtefjell Vel

Håper alle har hatt en god sommersesong på Holtefjell.

Fylkesmannen har fattet et endelig vedtak og godkjent vår søknad om å bygge bølgebryter i moloen.

Det innebærer at det vil bli igangsatt et omfattende arbeid som vil påvirke tilgjengeligheten i hyttefeltet og skape støyende anleggsvirksomhet gjennom høst- og tidlig vårsesong. Det vil bli betydelig tungtransport av stein, spesielt i oktober/november og mars/april, og det planlegges noe mellomlagring av stein på asfaltlekeplassen.

Oppstart er planlagt til ca. 1.oktober og bygging vil finne sted i løpet av oktober/november. Da vil dette ligge frem til mars for å sette seg. Rundt 1.mars, avhengig av værforhold og temperatur, vil arbeidet starte opp igjen for en endelig stabiliseringsjobb. Dette arbeidet er ventet å vare ut april.

Nødvendig reparasjon og utbedring av Holtefjellveien vil starte opp så snart arbeidet med bølgebryteren er sluttført, sannsynligvis i begynnelsen av mai.

Holtefjellveien er forutsatt holdt oppe i hele anleggsperioden, men vi ber alle være forberedt på mye tungtransport og mulige korte perioder med avstengt vei. Transport vil foregå med bil med henger, og om du møter de MÅ du vike/rygge.  Kanskje lurt å vente på en lastebil og kjøre bak den!

Vennligst respekter alle de skilt og sperringer som vil bli satt opp i området, slik at vi unngår uønskede hendelser og personskader. Og husk å gi besøkende, eller de som evt. låner hytta, god informasjon.

Vinterbommen blir låst når arbeidene er ferdig.

Vi vil sørge for å holde dere best mulig orientert om fremdriften underveis.

Vi er svært glad for at vi nå kan starte dette arbeidet og gjennomføre et prosjekt som skal sikre de betydelig verdier havna representerer for oss alle.

Med hensyn på finansiering, har kun et fåtall ønsket lånealternativet, og det er derfor ikke aktuelt å ta opp lån med sikkerhet i Vellets fellesareal. Fremdriften av prosjektet gjør det også aktuelt å justere tidspunkt for betaling. Beløpet blir trolig delt i to terminer.  Informasjon om dette vil følge så snart det er klart.

Arbeidet med kameraovervåking av havna er også i gang og dette vil være i funksjon fra oppstart av neste båtsesong.

Holtefjell, 19.09.2019

Styret i Holtefjell Vel

Bommen lukkes og nye koder til bommen

Du må logge inn for å se dette innholdet. Hvis du ikke har en bruker kan du registrere deg her

Hærverk på bommen igjen!

Da har bommen blitt brutt opp på nytt, og vi vet ikke om den kan repareres. Det er derfor mulig at bommen blir stående oppe i tiden fremover.

Bommen er nå reparert

Hærverk på bommen

Det har dessverre vært hærverk på bommen vår i løpet av 17.mai, dvs at vi ikke har noen låst bom. Vet ikke når vi kan få orden på den, men veisjef Sigbjørn sjekker dette på mandag.

Holtefjellveien er måkt

På lørdag ble holtefjellveien måkt og strødd. Hilsen veisjefen