Viktig informasjon fra Styret i Holtefjell Vel

Bommen lukkes og nye koder til bommen

Hærverk på bommen igjen!

Bommen er nå reparert