Regler for båtplasser

Gjeldende regler for båtplasser er en del av ordensreglene for Holtefjell.              Hovedpunktene er:  Maks skroglengde 700 cm eller 23 fot Maks skrogbredde 2,50m i 3m båtplass Maks skrogbredde 2,00m i 2,5 m båtplass Maks vekt 2000 kg. Styret har delegert håndhevelsen av reglene til havnesjefen. Alle medlemmer av havna har…

les mer

Viktig informasjon fra Styret i Holtefjell Vel

Håper alle har hatt en god sommersesong på Holtefjell. Fylkesmannen har fattet et endelig vedtak og godkjent vår søknad om å bygge bølgebryter i moloen. Det innebærer at det vil bli igangsatt et omfattende arbeid som vil påvirke tilgjengeligheten i hyttefeltet og skape støyende anleggsvirksomhet gjennom høst- og tidlig vårsesong….

les mer

Båtopptak

Høsten kommer, og alle båter må være borte fra havna innen 16.september. Etter den dato vil båtene bli fjernet for eiers regning. Trenger du assistanse til båtopptak: Ring Ken Aarsten, tel 41607080 Hilsen Havnesjefen

les mer