HØSTEN KOMMER! BÅTOPPTAK

Havnen vil i år holde åpent to uker lengre enn i tidligere sesonger. Siste dag for båtopptak blir:

MANDAG 28. SEPTEMBER

Båter som ikke er fjernet innen denne dato blir fjernet på eiers regning.

Kameraovervåkning går kontinuerlig frem til havnen stenges.

Utvidet åpningstid er en prøveordning etter at vi har mottatt flere ønsker om det. Imidlertid vurderes utvidet åpning i samråd med vår leverandør Nordocs da de er avhengig av godt værvindu for demobilisering av havnen.

Takk for i år!
Mvh Havnesjefen

Ny kode til tennisbanen

Den nye koden til hengelåsen på tennisbanen ser du her (krever innlogging).

Orientering om kameraovervåkning i havna

Du må logge inn for å se dette innholdet. Hvis du ikke har en bruker kan du registrere deg her

Kamera i havna

Det er installert 3 kameraer på taket av vaktbua. Hvis du har registrert en bruker på hjemmesiden kan du se bilder av havna og at båten din er på plass. Bildene oppdateres hver hele time på siden holtefjellvel.no/kamera.

Hvis du ikke har en bruker kan du registrere deg her.

Korona – og noen viktige datoer

Hei Holtefjell-venner,

nå er alt klart for sesongstart på Holtefjell. Havna er åpen for båter, kameraovervåking er montert og bølgebryteren omsider ferdigstilt. Veien er utbedret med mye ny asfalt.

Nå har myndighetene også åpnet opp for hytteliv og flere normaliseringstiltak er varslet. Likevel blir det påpekt noe vi må leve med i lang tid fremover: holde god avstand og praktisere god hygiene.

Vi har flere områder på Holtefjell hvor vi ber alle å vise hensyn. Særlig gjelder dette områdene i havna og på badebrygga. Her er det smalt og på badebrygga er det ikke plass til mange om gangen. Vis hensyn slik at flest mulig kan få seg en trygg dukkert. Sørg for å holde avstand og vis oppmerksomhet ved passering på stier, veier og under opphold på lekeplassen.

Vi anmoder sterkt alle om å gi god informasjon til de som er på hytta og spesielt sørge for at eksterne leietagere blir godt informert.

Ingen bading ved badetrappen i havna!

Badetrappen på venstre side er ikke montert, fordi anleggsarbeidene ikke er ferdigstilt. Inntil videre må det ikke stupes eller hoppes fra fjellet, da det ligger noen nye steiner der som kan være farlige. Området er markert med sperretråder.

Viktige datoer:

Årets generalforsamling er fastsatt til lørdag 11.juli kl 16:00. Avholdes på lekeplassen som tidligere.

Medlemsforslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen torsdag 12. juni.

De bes sendt til Astri:   <astri.m.isaksen@gmail.com>

Holtefjell, 27.mai 2020

Styret i Holtefjell Vel

Enklere booking av tennisbanen

Styret har fra onsdag 20. mai innført en forenkling av måten medlemmer kan booke tennisbanen på, som ikke krever fysisk oppmøte og som gjør at du kan booke inntil 3 dager i forveien.

  1. Gå inn på holtefjellvel.no/tennis fra mobil/PC (du må være innlogget som bruker av hjemmesiden)
  2. Fyll ut skjemaet på siden med dato/tidspunkt og navn, e-post og hyttenummer
  3. Du får tilsendt en bekreftelse på e-post med gjeldende kode til hengelåsen (i bekreftelsen kan du også kansellere og endre bookingen).

Hvis din hytte ikke har tennismedlemskap, kan du melde deg inn.  Det koster kr 3.500,- i innmeldingsavgift + kr 200,- i årlig avgift. Kontakt:

Marianne Scharning | Sekretær | Styremedlem | 98 25 78 38

Utsettelse av asfaltering / sluttarbeid i havna

Vi har nettopp fått beskjed fra entreprenør om at de må avlyse asfaltering i dag og i morgen (tirsd 19. og onsd 20.mai). Dette fordi den hjulgående gravemaskinen har havarert, reservedeler er på vei fra Sverige. Den står dessverre midt på P6. Resten av asfalteringen gjøres straks graver er reparert, tidlig neste uke.

Den samme maskinen skulle feie og fullføre gjenstående steinarbeid i havna, så da blir dette også utsatt til neste uke.  Dvs. at det kan/vil bli støv og sand på båter i fm feiing en gang i neste uke .

Båtutsetting mai 2020

Havnesjefen gjør oppmerksom på følgende: 

Mandag 18. og tirsdag 19. mai vil det pågå oppryddingsarbeid på moloen etter anleggsperioden, som er litt forsinket. Dette kan medføre noe støv/sand i luften og båter kan bli skitne. 

Teknisk sett er havna klar for å motta båter lørdag 16. mai, men vær da oppmerksom på nevnte mulige støvplage.

Hilsen Havnesjefen

Senk farten på veien

Vi har fått klage fra grunneierne på gårdsveien at vi kjører for fort.

Vis hensyn og hold fartsgrensen!
Hilsen Styret

Vannet blir skrudd på til 20. april

Hytteforbudet ifm koronaviruset oppheves 20. april. Vannet blir skrudd på innen den datoen.