Siste nytt

Regler for båtplasser 1 måned siden

Gjeldende regler for båtplasser er en del av ordensreglene for Holtefjell.             

Hovedpunktene er: 

  • Maks skroglengde 700 cm eller 23 fot
  • Maks skrogbredde 2,50m i 3m båtplass
  • Maks skrogbredde 2,00m i 2,5 m båtplass
  • Maks vekt 2000 kg.

Styret har delegert håndhevelsen av reglene til havnesjefen. Alle medlemmer av havna har rett til båtplass, men havnesjefen står fritt til å disponere båtplassene, hensyntatt størrelse og båttype.

Det har tidligere vært innvilget noen få unntak. I dag gjelder det 2-3 båter. I tillegg ble det for sesongen gitt en midlertidig dispensasjon til en båt som allerede var lagt ut. Havnesjefen har også mottatt henvendelser fra hytteeiere som har fremmet ønsker om utplassering av båter utover maksrammen.

Styret har med bakgrunn i ovennevnte besluttet at vi fra neste sesong vil innskjerpe praktiseringen av Ordensreglene for havna på Holtefjell. De som tidligere har fått godkjennelse til utplassering av større båter vil få dispensasjon ut sesongen 2021, mao. for 2 nye sesonger. Nye dispensasjoner vil ikke bli gitt.

Det har fremkommet ønske om det kunne tilrettelegges faste plasser for et visst antall større båter, f.eks. 6-8 plasser. Styret har vurdert dette, men har konkludert med at det ikke er ønskelig. Hovedbegrunnelsen er at dette vil gjøre ferdselen i havneområdet mer utrygg og kunne skape farlige situasjoner da havnen er trang nok som den er. Havnesjefen vil også få store utfordringer når han/hun hvert år skal planlegge en optimal løsning hvor også hensynet til nye båttyper og størrelser skal ivaretas. Dette er krevende nok som det er.  

Noen mer prinsipielle spørsmål ville også dukke opp; hvem skal tilbys disse plassene og skal retten være tidsbegrenset (lite praktisk for en båteier) eller «evig rett» som vil blokkere andre.

Styret ønsker med dette å sikre best mulig ferdsel i havna og en fremtidig praktisering av regelverket likt for alle medlemmer.

Som kanskje de fleste er kjent med er arbeidet med bølgebryteren i gang og følger fremdriftsplanen. Fase 1 er allerede avsluttet. Arbeidet med fase 2 er forventet å starte opp igjen primo mars. Vi vil komme tilbake med ny informasjon rundt dette. Bølgebryteren, sammen med innføring av kameraovervåking fra neste sesong, vil gi alle en bedre og sikrere havn og, på sikt, en lengre båtsesong.

Hilsen Styret i Holtefjell vel

Nyhetsarkiv