Orientering om kameraovervåkning i havna

Hver time gjennom døgnet blir bilder automatisk overført til holtefjellvel.no/kamera slik at du, 24 ganger i døgnet kan sjekke status for din båt.

Er båten borte, så kan den være stjålet, sunket, drevet avgårde, eller på «lovlig tur». Prinsippet blir at du selv må følge med båtens status og ta aksjon dersom noe er unormalt å melde fra til forsikringselskap og politi.

Bildene på hjemmesiden er merket med dato og klokkeslett, venstre hjørne øverst. Kontinuerlig opptak gjennom hele døgnet blir lagret og automatisk slettet etter 7 døgn (Datatilsynets regler), men politiet kan hente ut eldre opptak hvis påkrevet. Havnesjefen og/eller Nokas vil være behjelpelig med å hente ut opptak dersom det blir nødvendig (bestemmes av forsikring/politi).

NB! Påminnelse om fortøyning
At båtens fortøyning er forskriftsmessig og robust blir heretter svært viktig fordi kameraovervåkning ikke vil se at en fortøyning er i ferd med å ryke eller feilaktig fortøyd. Dermed kan skade på båten fort skje, men med solid og korrekt fortøyning bør du være trygg og husk at ingen fysisk vakt nå sjekker opp nettopp din båt og førtøyning. Merk at det skal være strekkavlaster på alle fortøyninger.

Kamera i havna

Det er installert 3 kameraer på taket av vaktbua. Hvis du har registrert en bruker på hjemmesiden kan du se bilder av havna og at båten din er på plass. Bildene oppdateres hver hele time på siden holtefjellvel.no/kamera.

Hvis du ikke har en bruker kan du registrere deg her.

Korona – og noen viktige datoer

Hei Holtefjell-venner,

nå er alt klart for sesongstart på Holtefjell. Havna er åpen for båter, kameraovervåking er montert og bølgebryteren omsider ferdigstilt. Veien er utbedret med mye ny asfalt.

Nå har myndighetene også åpnet opp for hytteliv og flere normaliseringstiltak er varslet. Likevel blir det påpekt noe vi må leve med i lang tid fremover: holde god avstand og praktisere god hygiene.

Vi har flere områder på Holtefjell hvor vi ber alle å vise hensyn. Særlig gjelder dette områdene i havna og på badebrygga. Her er det smalt og på badebrygga er det ikke plass til mange om gangen. Vis hensyn slik at flest mulig kan få seg en trygg dukkert. Sørg for å holde avstand og vis oppmerksomhet ved passering på stier, veier og under opphold på lekeplassen.

Vi anmoder sterkt alle om å gi god informasjon til de som er på hytta og spesielt sørge for at eksterne leietagere blir godt informert.

Ingen bading ved badetrappen i havna!

Badetrappen på venstre side er ikke montert, fordi anleggsarbeidene ikke er ferdigstilt. Inntil videre må det ikke stupes eller hoppes fra fjellet, da det ligger noen nye steiner der som kan være farlige. Området er markert med sperretråder.

Viktige datoer:

Årets generalforsamling er fastsatt til lørdag 11.juli kl 16:00. Avholdes på lekeplassen som tidligere.

Medlemsforslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen torsdag 12. juni.

De bes sendt til Astri:   <astri.m.isaksen@gmail.com>

Holtefjell, 27.mai 2020

Styret i Holtefjell Vel

Enklere booking av tennisbanen

Styret har fra onsdag 20. mai innført en forenkling av måten medlemmer kan booke tennisbanen på, som ikke krever fysisk oppmøte og som gjør at du kan booke inntil 3 dager i forveien.

  1. Gå inn på holtefjellvel.no/tennis fra mobil/PC (du må være innlogget som bruker av hjemmesiden)
  2. Fyll ut skjemaet på siden med dato/tidspunkt og navn, e-post og hyttenummer
  3. Du får tilsendt en bekreftelse på e-post med gjeldende kode til hengelåsen (i bekreftelsen kan du også kansellere og endre bookingen).

Hvis din hytte ikke har tennismedlemskap, kan du melde deg inn.  Det koster kr 3.500,- i innmeldingsavgift + kr 200,- i årlig avgift. Kontakt:

Marianne Scharning | Sekretær | Styremedlem | 98 25 78 38

Utsettelse av asfaltering / sluttarbeid i havna

Vi har nettopp fått beskjed fra entreprenør om at de må avlyse asfaltering i dag og i morgen (tirsd 19. og onsd 20.mai). Dette fordi den hjulgående gravemaskinen har havarert, reservedeler er på vei fra Sverige. Den står dessverre midt på P6. Resten av asfalteringen gjøres straks graver er reparert, tidlig neste uke.

Den samme maskinen skulle feie og fullføre gjenstående steinarbeid i havna, så da blir dette også utsatt til neste uke.  Dvs. at det kan/vil bli støv og sand på båter i fm feiing en gang i neste uke .

Båtutsetting mai 2020

Havnesjefen gjør oppmerksom på følgende: 

Mandag 18. og tirsdag 19. mai vil det pågå oppryddingsarbeid på moloen etter anleggsperioden, som er litt forsinket. Dette kan medføre noe støv/sand i luften og båter kan bli skitne. 

Teknisk sett er havna klar for å motta båter lørdag 16. mai, men vær da oppmerksom på nevnte mulige støvplage.

Hilsen Havnesjefen

Senk farten på veien

Vi har fått klage fra grunneierne på gårdsveien at vi kjører for fort.

Vis hensyn og hold fartsgrensen!
Hilsen Styret

Vannet blir skrudd på til 20. april

Hytteforbudet ifm koronaviruset oppheves 20. april. Vannet blir skrudd på innen den datoen.

Bygging av molo (bilde/video)

Dyktige sjåfører..

Bølgebryterprosjektet utsatt

Arbeidet, som var planlagt å starte opp mandag 23.mars, ble utsatt på grunn av sterk vind i havna. Dette arbeidet er nå planlagt igangsatt førstkommende mandag, 30. mars. Det innebærer at det vil bli mye tungtransport på Holtefjellveien. Planen er også at arbeid vil finne sted de tre arbeidsdagene i påskeuken, alt med værforbehold. Vi vet alle hvor fort været endrer seg og hvor utsatt havneområdet da er.

Vi vil sterkt anbefale å konsentrere evt. hyttebesøk til fridagene i påsken.