Viktig informasjon fra Styret i Holtefjell Vel

Håper alle har hatt en god sommersesong på Holtefjell. Fylkesmannen har fattet et endelig vedtak og godkjent vår søknad om å bygge bølgebryter i moloen. Det innebærer at det vil bli igangsatt et omfattende arbeid som vil påvirke tilgjengeligheten i hyttefeltet og skape støyende anleggsvirksomhet gjennom høst- og tidlig vårsesong….

les mer

Hærverk på bommen

Det har dessverre vært hærverk på bommen vår i løpet av 17.mai, dvs at vi ikke har noen låst bom. Vet ikke når vi kan få orden på den, men veisjef Sigbjørn sjekker dette på mandag.

les mer

Stor brannfare på Holtefjell

Det er veldig tørt i naturen rundt hyttene våre på Holtefjell og brannfaren er stor. Vurder om det er forsvarlig å bruke kullgrill, og ha alltid hageslange og brannslukkingsapparat tilgjengelig.Ikke kast sigarettsneiper i naturen. Med denne påminnelsen ser vi frem mot en flott sommersesong på Holtefjell.Hilsen Holtefjell Vel

les mer