Stenging av vann

Siste helg som det er sikkert at det er vann på Holtefjell i 2019 er 25. – 27. oktober. Og som alltid, det kan bli stengt tidligere om temperaturen faller.For spørsmål, kontakt Finn Hammer – fin-hamm@online.no

les mer