Vannet blir skrudd på til 20. april

Hytteforbudet ifm koronaviruset oppheves 20. april. Vannet blir skrudd på innen den datoen.

Ikke vann til påske

Regjeringen har nå valgt å videreføre forbudet mot overnatting i fritidsboliger i annen kommune enn der du er folkeregistrert frem til 15.april, dvs. til over påske. Det innebærer, som nevnt i tidligere informasjon, at vannet ikke vil bli satt på til påske.

For de som planlegger å dra på dagsturer til hytta, minner vi om at det vil være muligheter for å tappe vann ved pumpehuset ved veien.

Hytteforbud og vann

Kjære hyttevenner,                                                                     

Vi nærmer oss påske og det er mange som er spente på hvorvidt det vil være mulig å tilbringe etterlengtede påskedager på Holtefjell.

Som alle vet så har regjeringen innført hytteforbud mot å overnatte på hytter i annen kommune enn der du er folkeregistrert. Forbudet gjelder frem til fredag 3.april. Hvorvidt det kommer endringer før påske, er det selvfølgelig ingen gitt å si.

Vi har forberedt alt slik at vannet kan settes på med et par dagers varsel.  Men vi ønsker ikke ha anlegget trykksatt i oppstarten av ny sesong, uten at det er folk til stede på Holtefjell. Selv om vi sjekker at det ikke er lekkasje akkurat i oppstarten, vil det erfaringsmessig oppstå flere. Det vil være svært uheldig om ventilene under hytter, som ikke tas i bruk, blir stående å lekke.

Styret vil følge med på myndighetenes tiltak og vi vil kunne snu oss rundt raskt slik at vi alle kan ta våre hytter i bruk. Men vi vil samtidig følge lojalt de vedtak som våre myndigheter iverksetter, både sentralt og lokalt. Larvik Kommune ber på sin hjemmeside alle hytteeiere om ikke å oppsøke hytta de kommende ukene. Så derfor kan det være nyttig i tiden fremover, i tillegg til riksmedia, å sjekke kommunens hjemmeside for å holde seg oppdatert.

Vi vil komme med ny informasjon om vannpåsett så snart vi vet mer.

 Hilsen fra 

Styret i Holtfjell Vel

Våroppdatering

Kjære Holtefjellvenner,                                                                                 

Lysere tider og lengre dager betyr at ny Holtefjellsesong nærmer seg.

Her følger noen overskrifter over saker styret har arbeidet med gjennom vinteren.

Bølgebryterprosjektet:

Siste fase er planlagt å starte opp mandag 23.mars, og målsatt ferdig senest 15.mai.  Her må værforbehold tas. Vi ber alle være forberedt på mye tungtransport i denne perioden.  Nødvendige veiutbedringer vil finne sted i etterkant.

Krav om innbetaling av restbeløpet for bølgebryterprosjektet og havneovervåkningen, vil bli sendt ut primo april.

Havna:

Det er inngått avtale med Nordocs ang. oppsett av utriggere og ferdigstillelse av havna. Målet er å åpne havna raskest mulig etter sluttføring av bølgebryteren.

Det er inngått kontrakt med Nokas AS på montering av kameraovervåking, som vil være ferdig montert til sesongstart. Personlig båtvakt er dermed avviklet.

Det vil komme enkelte endringer/flyttinger av båtplasser i havna, dette for å gjøre tilpasninger for utvidelse av noen plasser fra 2,5 til 3 meter bredde. Nærmere informasjon til de enkelte om dette vil komme i god tid før sesongstart.                   

El-lading:

Styret har avsluttet arbeidet med et felles anlegg. Det var kun 8 som meldte interesse etter den siste forespørselen. Vi anbefaler de som fortsatt ønsker lading, men som ikke har planer om eget anlegg, f.eks på grunn av lang kabelavstand til fra egen måler til biloppstillings-plass, å søke sammen med hyttenaboer om en mer lokal løsning. Vellets el-samarbeidspartner Elektro A. Sjølyst kan gi råd i den anledning.  

Viken Fiber:

Vi mangler tilbakemelding fra 30 hytteeier om interesse for fiber til Holtefjell. Foreløpig svar sier 20 ja og 36 nei. Vi setter pris på om dere, som ikke har svart, sender inn tilbakemelding slik at vi får en total oversikt.   

Vann til påske:

Om været holder seg som nå, blir det vann til påske – dvs fredag 3. april.

De hyttene som har avtale med rørlegger, må ta kontakt med han for å få vannet satt på til påske. 

Veier og fellesområder:

Vinterbommen åpnes 20. eller 27. mars, avhengig av når arbeidet i havna starter. Arbeidet med å oppgradere Holtefjellveien starter etter at arbeidet i havna er avsluttet.

Vi gjør oppmerksom på at det i perioder blir mange store lastebiler på veien. Alle, som har håndverkere på hyttene sine, må gjøre de oppmerksom på dette.

Vi vil som tidligere flise opp kvist, som ligger inntil vei.  I år blir frist for å legge kvist langs veiene den 25. mai. 

Mange ser tydeligvis frem til påskedager på Holtefjell. Vi håper at det vil gi mange en god forsmak på hva vi har i vente: mange gode, varme og opplevelsesrike sommerdager.

Vi gleder oss alle,

Hilsen 

Styret i Holtefjell Vel

Stenging av vann

Siste helg som det er sikkert at det er vann på Holtefjell i 2019 er 25. – 27. oktober. Og som alltid, det kan bli stengt tidligere om temperaturen faller.
For spørsmål, kontakt Finn Hammer – fin-hamm@online.no

Vann til påske!

Vannet er nå satt på for sesongen!